KİŞİSEL GELİŞİM VE KURUMSAL EĞİTİMLER

İŞLETMELER İÇİN KURUMSAL EĞİTİMLER

İŞLETMELER İÇİN KURUMSAL EĞİTİMLER

 • EYVAH! KURUMSALLAŞMAM LAZIM ‘Profesyonel Yönetim Teknikleri ‘EĞİTİM İÇERİKLERİ

EYVAH KURUMSALLAŞMAM LAZIM “Profesyonel Yönetim Teknikleri Takım Çalışması

 • Kurumsallaşma Nedir? Ne Değildir?
 • Kurumsallaşan firmaların ortak özellikleri
 • Kurumsallaşma yol haritası
 • Kurumsal check-up analizinin yapılması
 • Sistem kurma Teknikleri
 • Profesyonelleşme eğilimi ve değişimi sağlama unsurları
 • Fiziksel kurumsallaşma yolcuğu için ön hazırlıklar
 • İşyerinde zaman yönetimi sorunlarının düzeltilmesi
 • Zaman yönetimi takip ve kontrol sisteminin sağlanması
 • CRM nedir? Ne işe yarar.( Müşteri İlişkileri Yönetimi ve satış sonrası hizmet)
 • Kurumsallaşmada Sıklıkla Karşılaşılan Problemler
 • İşyerinde katılımcı ortaklığın sağlanması
 • Kobi içinde Motivasyon ve iletişim teknikleri
 • Toplantı yönetimi ve teknikleri
 • Kriz dönemlerinde stratejik planlama ve Swot analizi (Kobi Analizi)
 • “Müşteri Ne İster, Rakip Ne Yapamaz” Modelinin oluşturulması
 • Yazılı kültürün oluşturulma teknikleri
 • İnsan kaynakları metodolojisi(doğru işe, doğru insan modellenmesi
 • Şirket anayasasının oluşturulması
 • İç öneri sistemi sağlama çalışmaları
 • İç ve dış müşteri kavramları
 • Müşteri memnuniyetimi? Müşteri sadakati mi?
 • Kalite Yönetim sistemleri hakkında fayda ve uygulamaları

  

 • LİDERLİK BECERİLERİ EĞİTİMİ

Genel Açıklama:  Özellikle firmalarda yönetim kadrosunun,

 LİDERLİK BECERİLERİ EĞİTİMİ

 • Liderlik Nedir? Ne Değildir?
 • Liderlikte organizasyon becerisi
 • Lider kime denir, yönetici kime denir?
 • Liderliğe giden yol haritası nedir?
 • Ekip yönetimi takip ve kontrol sisteminin sağlanması
 • Aile Şirketlerinde Liderlik Modeli nasıl oluşturulur?
 • Liderin kişisel gelişim haritasının belirlenmesi

  3-GRUP MOTİVASYON EĞİTİMİ Genel Açıklama :Kurumsal yapımızı oluştururken her kademeden yönetici ve çalışanlarımızın şirkete olan duygusal bağlılığı rekabet üstünlüğünü sağlar.Motivasyon eğitimi ile yetenekli çalışanlarımızı şirketimizde tutmak ve yeni yetenekleri şirketimize çekmek gelecek için hayati önem  taşımaktadır.Çalışanların bağlılığı ve mutluluğu liderimizin davranışlarına bağlıdır.Liderimizi çalışanların kişiliklerine ve motivasyon beklentilerine göre değişen ve pozitif davranışlara ulaştırmak ve şirketin iklimini olumlu şekilde yönetmelerini sağlamak şirketimize rekabet üstünlüğü sağlanacaktır.  Motivasyon Eğitiminin Hedef Kitlesi ; Şirket içerinde yönetim kadrosu ve pozisyonlara aday olan her kademedeki yöneticilerin motivasyon eğitimine katılması uygundur.  

 • Kişisel motivasyon bilgilerini öğrenebilmek
 • Çalışan bağımlılığının sağlanması
 • Şirketimizin geleceğini güvence altına almak
 • Mutlu bir şirket ve olumlu iklimin sağlanması
 • Düşünce Kalıplarını genişletmek
 • Farklı yapılardaki kişilerle etkin iletişim kurabilmek
 • Sürekli iyileşme
 • Ruh Halinize sahip çıkmak ve yönetebilmek
 • Kişisel hedefler koymak ve kararlılık
 • Sürekli gelişim

4-İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ   

İletişim Becerileri Eğitim Programı, katılımcılarının şimdi kim oldukları ve gelecekte kim ve nasıl olmak istedikleri konusunda kendilerini ciddi olarak görmeleri için tasarlandı. Katılımcılarına iletişimin nasıl çalıştığı ve özgüveni yüksek ve akıcı iletişim kurmanın nasıl olduğunu anlamaları fırsatı sunar. İletişim becerileri, pek çok disiplin açısından fark yaratır. Özellikle de liderlik, insan ilişkileri ve yönetim becerilerine ciddi katkılar sağlar. Kurs, katılımcılarına istedikleri zaman, istedikleri etkiyi yaratmak amaçlı, araçlar, özgüven ve enerjiyi sağlayacak araçları kazandırmak için tasarlanmıştır. Eğitim programı, etkili kişisel iletişim teknikleri ve dinamikleri ile başlayıp, algının ince detaylarına ve oradan da sunum ve ilişki geliştirmek için gereken tüm etkilere uzanan keyifli bir yolculuktur.   

PROGRAM İÇERİĞİ

 • İletişim Planı hazırlamak.
 • Kişisel iletişim algısını yönetmek
 • İletişim Döngüsü
 • İletişim ve Eğitimin 7 unsuru
 • Başarılı bir iletişim yaratmada kişisel roller
 • İletişimi etkileyen iç ve dış faktörleri tanımak
 • Savunmaya geçmeden iletişim kurabilmek
 • Beden Dilini mesajıyla uyumlu hale getirmek
 • Sözsüz iletişimin incelikleri
 • Sözsüz mesajları okumak ve çevirmek
 • Mükemmel bir ilk izlenim yaratmak
 • Reflektif dinleme
 • Aktif dinleme
 • Zor iletişim durumlarıyla başa çıkmak
 • İnsan davranışlarını tanıyabilmek
 • Tepkileri öngörmek
 • Çatışma yönetimi
 • İletişim problemlerini pratik yollarla çözmek
 • Zor insanlarla başa çıkmak
 • İletişim tarzını geliştirmek
 • Topluluk karşısında konuşma becerisi geliştirmek
 • Etkili sunum becerileri geliştirmek
 • Diksiyonu ve sözel iletişim becerilerini geliştirmek
 • Ahenkli tavır ve davranış gelişimi
 • Lider düşünmek
 • Liderlik duruşu
 • Yazılı iletişimde açık, net ve anlaşılır iletişim
 • Hedefe yönelik yazılı ve sözlü iletişimi geliştirmek

5-ZAMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİ Kişilerin zamanını yönetmesi Kişisel etkinliği arttıracaktır bu durum özellikle şirketlerin kurumsal yapısının gelişmesi için bizzat önemlidir.Şirketin kendi zamanını yönetebiliyor olması,bireylerinde iş ve özel yaşam dengesini sağlayabilmesi sonucunda işleri yetişen ,iletişimi mükemmel ,çalışanları mutlu bir şirket oluşumu sağlanır.Zamanını yöneten verimliliği yüksek ,iş kalitesi sürekli iyileşen ve stresini yöneten bir şirket olmak amaçlanır. Zaman Yönetimi Eğitimi Hedef Kitlesi ;

 • Zamanını yönetebiliyor olmak,
 • Kişisel Etkinliği yüksek yöneticilerle çalışmak
 • İşlerin yetişmesi ve müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Hedeflere ulaşmak,
 • Stresi yönetebilmek,
 • İş verimliliği ve kalitesini sağlamak,
 • Olumlu iletişimin olması,
 • Mutlu çalışanlar,

 

Devamını oku

Ücretsiz Kayıt OlKİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Eğitim başlıklarımız

 • Çatışmalarla baş etme teknikleri

Eğitimin amacı: Çatışma Yönetimi, çalışma ortamında karşılaşacağınız çatışmalarla nasıl baş edebileceğinizi ve olumlu sonuçlar çıkarabileceğinizi göstermektedir. Çatışma kavramının masaya yatırıldığı bu eğitimde çatışma kavramı üzerindeki esrar perdesi kalkmaktadır. Katılımcılar, işyerinde çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareket ederek, çatışma çeşitlerini, kendi çatışma ve çözüm stillerini görmekte, çatışmayı erken safhada önlemenin ve olumlu sonuçlandırmanın yöntemlerini uygulamalarla benimsemektedirler.

Hedef Kitle: İş yerinde iş arkadaşları ile çatışma yaşayan, ,insan tipolojilerini tanımak ve uyum kurarak kendini geliştirmek isteyen herkes, yöneticiler, tüm çalışanlar ve öğrenciler.

Eğitimin İçeriği: Çatışma yönetimi nedir?
Çatışmayı oluşturan faktörler neler ?
İletişim poblemleri – empati kurmak
Farklı kişilik tipleri için iletişim
İşyerinde çatışma çeşitleri neler?
İşverenin veya yöneticinin rolu
Çatışma çözme yöntemleri
Takım çalışmaları
Ortak bir nokta bulmak
Kazan-kazan prensibi
Çatışma yönetimi stratejileri
Davranış değiştirme
Örnek uygulamalar

 


Stresi hayatımızdan çıkarma becerisi

Eğitimin amacı: Stres, sanayi toplumuyla beraber anlam kazanmış ve çağımızın hastalığı olarak literatürdeki yerini almıştır.Özellikle yoğun kent hayatı ve iş hayatı karşısında insanlar gerek fizyolojik gerekse psikolojik olarak etkilenmekte, bir çok sorunlar yaşamaktadırlar.Bugün dünyada doktora başvuran hastaların şikayetlerinin %50’sinin ardında yatan sebep, stres faktörü ile ilgilidir. Stres ile başa çıkma yollarını anlatan ve hayatınızda uygulayabileceğiniz teknikler içeren bir eğitimdir.
Kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkes, yöneticiler, tüm çalışanlar ve öğrenciler.
Eğitimin İçeriği:
Stres nedir? Tanımı ve Açıklama
Negatif stres
Pozitif stres
Kaygı nedir
Endişe nedir
Korku nedir
Panik nedir
Heyecan dereceleri neler nasıl yönetilir
Negatif stresi pozitive etme
Stresten kurtulmak için nefes egzersizleri

 


Zor insanlarla baş etmek

İş hayatında hemen hemen her pozisyonda zor insanlara rastlamak mümkün… Üstelik bu tür insanlarla iletişim kurmanın yükünü genelde o değil SİZ üstlenirsiniz. Öyle ki çoğu zaman yalnızca sizin özgüveniniz, onurunuz ve profesyonel sabrınız yükü çeker.

Bu Atölye çalışması ile profesyonel yaşamınızdaki olumsuzlukları olumlu duruma kolaylıkla çevirebileceksiniz.

İnsan davranışlarındaki farklılıkların kaynakları nelerdir .
İnsanlar neden zor insan olurlar ?
Olumsuzluk kaynakları, nedenleri ve başa çıkma yöntemleri
Yaygın zor insan tipleri ve davranışları Zor insanlara yaklaşım nasıl olmalıdır?
Sakinleştirme teknikleri
Kişileri memnun etmede dikkat edilecek nüanslar
Güven uyandırma –Uygulamalı egzersizler içerir

 

 


Zamanın efendisi olmak ve verimlilik

İş hayatında zamanı etkin bir şekilde kullanmak ve verimliliği arttırmak isteyen kişiler, İş insanlarının zamanlarını yöneten kısımları ile iletişime geçerek yönetebilmelerini amaçlayan bir eğitim programındandır. Amaç kısa zamanda bir iki teknikle hayatı kolaylaştırmaktır.

Öğrenilecek konu ve teknikler:
Zaman yönetiminin önemi
Zamanı etkin kullanmak için günlük plan tekniği
Günlük planda önceliklerin belirlenmesi için kullanılan yöntemler
Zamanı kontrol altına alabilmek
Verimli çalışma teknikleri


NLP
Iş hayatında dişil enerjiyi harekete geçirerek güçlenmek

 Hayallerinizi gerçekleştirmek için dişil yaratıcı disiplini ortaya çıkartmak
* Merak ve farkındalığı harekete geçirmek
* Yaratıcı bir zihnin anahtarını ele almak
* İnovasyon ile liderlik kuralları öğrenmek
* Dişil enerjinizi iş başarısı yaratım ve berekete dönüştürmek için tasarlanmış teknik ve alıştırmalar
Motivasyon ve hayat başarısı

Eğitimin Amacı: Motivasyon, insanları harekete geçiren bir güçtür. Birçok işletmede, yöneticilerin ve personelin gayretine rağmen, beklenilen düzeyde iş tatmini, işbirliği ve çalışma azmi görülmemektedir. Bu programın amacı, işletmenin verimliliğini ve performansını arttırmak için çalışanların motive edilmesini sağlamak ve yüksek motivasyonu sürdürmektir.

Hedef Kitle: Kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkes, yöneticiler, tüm çalışanlar ve öğrenciler.

Eğitimin İçeriği:
Motivasyonun Temeli
Beklenti ve ihtiyaçlar
Amaçlar
Davranışlar
Performans
Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Fizyolojik ihtiyaçlar
Güven ve güvenlik ihtiyaçları
Aitlik ve sosyal ihtiyaçlar
Kendini gösterme ihtiyacı
Kendini tamamlama-gerçekleştirme ihtiyacı
ÖzBaşarı kavramı nedir
Başarı nedir
Başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar
Başarı ve motivasyon
Kişisel tatmin ve başarı
Başarıyı etkileyen unsurlar
Amaçların başarıdaki rolü
Başarıyı artırmaya yönelik etkenler
Başarılı insanların alışkanlıkları egzersizler ile pekiştirilerek anlatılacaktır.

 

Devamını oku

Ücretsiz Kayıt OlÖĞRENCİ KOÇLUĞU BECERİLERİ

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU BECERİLERİ

ÖĞRENCİ KOÇLUK BECERİLERİ    

 1. KOÇLUK SİSTEMİNE TEMEL BAKIŞ

  1) Öğretmenlerin sınıf yönetiminde kullanabileceği koçluk becerileri nelerdir?

 • Koçluk Nedir? Koçluğun Eğitim Sistemindeki Yeri Ve Önemi Nedir?
 • Koçluğun Psikolog, Psikiyatrist, Psikoterapist gibi mesleklerden farkı nedir? Sınırımız nedir?
 • Öğretmenlerin Koçluk Rolü Nelerdir?
 • Öğrenci Koçu Kimdir? Öğrenci Koçunun Yetkinlikleri Nelerdir?
 • Eğitimde Koçluk Hizmetlerinin Faydaları Nelerdir?
 • Koçluk Felsefesi Ve Disiplini Nedir?
 • Koçluğun Genel Etik Değerleri Nelerdir?
 • ICF (Uluslar Arası Koçluk Federasyonu) Etik Davranış Standartları
 • ICF  (Uluslar Arası Koçluk Federasyonu) Koçluk Yemini
 • ICF Etik Andı

2) Koçluk Prensipleri

 • Öğrencilere Karşı Profesyonel Davranış Nasıl Olmalıdır ?
 • Gizlilik-Özellik

3) Koçluk Becerilerine Hazırlık

 • Duyguyu Geri Yansıtma

4) Koçluk Süreci Eğrisi  Eğrisi Grafik Anlatımı

 • Zihinsel Hazırlık
 • Ego
 • Seans Çerçeleme
 • Uyumu Yakalama
 • Empatik Dinleme- Psikolojik Oksijen Verme
 • Anlayış Ve Algılama
 • Kritik Gedik
 • Güçlü Sorular, Gözlemler, Ricalar
 • Yapılandırma

5) Koçluk Uygulamaları, Koçluk Diyalogları  

 1. ÖĞRENCİ KOÇLUK BECERİLERİ

  1) Uyum ve Ahenk

 • Öğrenci İle Uyumu Yakalarken Koçun Kabul Etmesi Gerekenler
 • Koçun Öğrenciyi Tanırken Uyumu Sağlaması Gerekli Olan Konular
 • Öğrencinin Pasif Olmasını Ve İlerliyememesine Sebep Olan Davranış Kalıpları
 • Öğrencinin İlerlemesini Sağlayacak Davranış Kalıpları
 • Uyum Yakalaması Gereken Diğer Davranışlar

2) Kritik Gedik 3) Güçlü Gözlemlerde Bulunma, Güçlü Soru Sorma 4) Güçlü Ricalar 5) Öğrenciyi Yapılandırmak

 • Öğrenciyi Yapılandırmaya Başlamak İçin Egzersizler

6) Öğrenciyi Geliştirmek

 • Öğrenciyi Geliştirmek İçin Koçun Kim Ve Nerede Olması Gerekir
 • Öğrenciyi Geliştirmek İçin Temel Beceriler
 • Öğrenciyi Geliştirmek İçin İleri Düzey Beceriler
 • Öğrencinin Hedeflerini Gerçekleştirmeyi Başarmak

7) Öğrenciler İçin Hedef Çalışması

 • Swot Analizi
 • Önceliklerin Yönetimi
 • Nlp Teknikleri
 • Zihin Tipleri
 • Enneagram

 

 1. C) ÖĞRENCİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

1) Öğrenmeyi Öğrenme

 • Öğrenme
 • Öğrenme Merkezi Olan Beynimizi Tanıyalı
 • Zihnimizi Tanıyalım
 • Zihin Ve Zihin Frekansları
 • Zihin Dalgaları
 • Öğrenmeyi Öğrenme Teknikleri
 • Çoklu Zeka Teorisi
 • Temsil Sistemi Seçimi

2) Hızlı Okuma Teknikleri

 • Anlayarak Etkin Ve Hızlı Okumayı Öğrenme
 • Hızlı Okumanın Tarihi
 • Hızlı Okuma Nedir
 • Anlamlı Odaklı Hızlı Okuma Hızı
 • Okuma Ve Beyin
 • Gözlerimizle Nasıl Hızlı Okuruz
 • Okumayı Engelleyen Frenler
 • Hızlı Okumanın Aşamaları
 • Okuma Çeşitleri
 • Etkili Okuma
 • Hızlı Okuma İçin Nasıl Bir Ortam Sağlanmalıdır?
 • Hızlı Okumanın Öğrenme Yöntemi
 • Egzersizler

  3) Verimli Ders Çalışma

 • Verimli Ders Çalışma Tekniklerini Öğrenme
 • Verimli Ders Çalışma Yolları
 • Verimli Çalışmayı Engelleyn Durumlar
 • Etkili Ders Çalışma Teknikleri
 • Etkili Dinleme Alışkanlıkları
 • Not Almada Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Not Almanın Yararları
 • Uzun Dönemli Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?
 • Kısa Dönemli Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?

4) Nefes Teknikleri

 • Nefes Tekniklerini Öğrenme
 • Sınav Kaygısı Nedir?

5) Hafıza Geliştirme Teknikleri

 • Hafıza Tekniklerini Öğrenme
 • Unutma
 • Hafızanın Yapısı
 • Hafıza Süreci
 • Kullanılan Hafıza Teknikleri Ve Uygulama Örnekleri
 • Beyin Hücreleri Arasında Kurulan Bağlantılar
 • Hafızamızı Geliştirmenin İncelikleri
 • Konsantre Olma Egzersizleri

6) Test Çözme Teknikleri

 • Test Çözme Tekniklerini Öğrenme

7) Pi-Ki, Enerji Dengeleyici Egzersizler

 • Bütünsel Kinseyoloji
 • Pi-Ki Ne Değildir?
 • Bütünsel Kinseyolojinin Tüm Diğer Kinesyoloji Dallarından Farkı Nedir?
 • Enerji Dengeleyici Egzersizler
Devamını oku

Ücretsiz Kayıt OlYAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMLERİ

YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMLERİ

Yaşam Koçluğu Eğitimi  

Eğitim içeriği:

 

A) KOÇLUK SİSTEMİNE TEMEL BAKIŞ

1) Koçlarin danişanlarin da kullanabileceği koçluk becerileri nelerdir?

 • Koçluk Nedir? Koçluğun Eğitim Sistemindeki Yeri Ve Önemi Nedir?
 • Koçluğun, Psikolog, Psikiyatrist, Psikoterapist, Psikolojik Danışman gibi mesleklerden farkı nedir? Sınırımız nedir?
 • Bireylerin Koçluk Rolü Nelerdir?
 • Yaşam Koçu Kimdir? Yaşam Koçunun Yetkinlikleri Nelerdir?
 • Eğitimde Koçluk Hizmetlerinin Faydaları Nelerdir?
 • Koçluk Felsefesi Ve Disiplini Nedir?
 • Koçluğun Genel Etik Değerleri Nelerdir?
 • AC Etik Davranış Standartları
 • ICF  (Uluslar Arası Koçluk Federasyonu) Koçluk Yemini
 • ICF Etik Andı ​

2) Koçluk Prensipleri

 • Danışanlara Karşı Profesyonel Davranış Nasıl Olmalıdır ?
 • Gizlilik-Özellik

3) Koçluk Becerilerine Hazırlık

 • Duyguyu Geri Yansıtma

4) Koçluk Süreci Eğirisi Grafik Anlatımı

 • Zihinsel Hazırlık
 • Ego
 • Seans Çerçeleme
 • Uyumu Yakalama
 • Empatik Dinleme- Psikolojik Oksijen Verme
 • Anlayış Ve Algılama
 • Kritik Gedik
 • Güçlü Sorular, Gözlemler, Ricalar
 • Yapılandırma

5) Koçluk Uygulamalari, Koçluk Diyaloglari  

B) YAŞAM KOÇLUK BECERİLERİ

 1. Danişanin dönüşüm ve hazirliğinin tespiti
 2. Danişanin bulunduğu yerde kalmasina sebep olan kaliplari yikmak
 3. Danışana yeni hayat modülü oluşturmak
 4. Nlp bazlı hedef çalışması
 5. Vizyon & misyon çalışmaları
 6. Beden dili eğitimi
 7. Metafor çalişmasi
 8. Swot analizleri
 9. Farkindalik
 10. Psikolojik testler
 11. Davraniş bilimleri testleri
 12. Kuantum teknikleri
 13. Olumlama kurabilme
 14. Yaşam koçluğu bireysel pazarlama teknikleri
 15. Yaşam koçluğu kurumsal pazarlama teknikleri

 

C) TEKNİKLER

 1. Nefes teknikleri
 2. Ruhsal denge ve meditasyon

  -İnsan Ilişkilerinde Başarılı Olduğunuzu Düşünüyorsanız, -Yaptığınız Işten Memnun Değilseniz, Insanlara Faydalı Işler Yapan Bir Sektörde Çalışmak Istiyorsanız, -İnsanlarla Ilişkilerinizde Kolay Empati Kurabiliyor, Iyi Bir Dinleyici Olmayı Başarabiliyorsanız, -Kişisel Gelişim Kitapları Okumaktan Zevk Alıyorsunuz, Insan Psikolojisine Ilgi Duyuyorsunuz, -Planlama Ve Hedef Koyma Yetenekleriniz Gelişkin Mi,-Yaptığınız Işlerde Etik Değerlere, Gizliliğe, Profesyonelliğe Önem Verirmisiniz. “ O halde şuanda yaşaminizin ve başka yaşamlarin mimari olmaya ne dersiniz.”  

Devamını oku

Ücretsiz Kayıt OlDİKSİYON EĞİTİM PROGRAMI

DİKSİYON EĞİTİM PROGRAMI

Diksiyon Eğitim Programı

Yeni tanıştığımız insanlar ile birkaç dakikalık bir sohbetin ardından beynimiz o insan hakkında bir profil oluşturur. Bu profil, yeni tanıdığımız insan ile iletişimimizi sürdürüp sürdürmeyeceğimizi karar vermemizi sağlar. Diksiyon da bu karar mekanizmasında bizi bir adım öne taşır.  Diksiyon eğitimi ile katılımcılar, sözcükleri doğru telaffuz ederek akıcı bir konuşma tekniği kazanırlar.  Diksiyon eğitimi sayesinde hazırlıklı konuşmalar ve anlık gelişen hazırlıksız konuşmalarda dil sürçmeleri azalır, katılımcılar tonlama ve vurguları kullanarak sunumlarında fark yaratırlar. Kurs, kendi kendine sesi eğitme, akıcı ve etkileyici konuşma, konuşma ve yazı dilini ayırt etme, sunum ve anlatım tekniklerinde sesin ve beden dilinin etkili kullanımı becerilerini kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Diksiyon sanatı, sözlü iletişimin insanlık tarihi boyunca geliştirdiği tekniklerin bütünüdür. Bu teknikleri kullanarak yaşamımızda neden bir fark yaratmayalım?

 

Program İçeriği

-              Diksiyon neden sanattır?

-              Sözlü iletişimin unsurları

-              Diksiyonu etkileyen organlar ve egzersizler

-              Konuşmada Solunum ve Solunum Egzersizleri

-              Sesi Eğitme ve Kullanma Yöntemleri

-              Kalıcı ve Geçici Ses Kusurları

-              Dillerde Fonetik ve Türkçe’de Fonetik Kuralları

-              Fonetik Kusurları ve Düzeltme Yolları

-              Boğumlama Kusurları ve Düzeltme Yolları

-              Hece Süresi, Ton ve Vurgu

-              Tonlama, Sesbükümü ve Ulama

-              Söz Akımı ve Duraklar

-              Diksiyonda Üslup

-              Sözlü ve Sözsüz İletişimde Beden Dili

-              Tavır, Jest ve Mimikler

-              Konuşmada Hız Nasıl Ayarlanır?

-              Hazırlıklı Konuşmalarda Sunum ve Anlatım Teknikleri

-              Hazırlıksız Konuşmalarda İzleyici Dikkatini Yönlendirme ve Kriz Yönetimi

-              Toplum Önünde Konuşma Korkusu ile Nasıl Başa Çıkarız?

-              Konuşmada Hafızanın Etkisi ve Serbest Çağrışımların Kullanımı

-              Konuşmada Ses ve Beden Dili Kullanımıyla Duyguları Yönlendirme

-              İzleyici Dikkatinin Yönetimi ve Yönlendirmesi

-              Düşünce Akışını Hızlandırarak Akıcı Konuşma Tekniği

Devamını oku

Ücretsiz Kayıt OlBEDEN DİLİ EĞİTİMİ

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Beden dili kursunda neler öğreneceğim?

Beden dili eğitimi sizi olduğunuzdan farklı bir insan haline dönüştürmek yerine eksikliklerinizi gidermek, duruşunuza yeni bir boyut kazandırmak için tercih etmeniz gereken kurslardan biridir. Dolayısıyla kurstan beklentileriniz öncelikli olarak kendinizi geliştirmeye olan azminizle yakından ilgilidir.

Beden dili kursunda beden diline yönelik kişilik analizleri, sunum becerisi, jest ve mimiklerin kullanımı, yürüyüş, tokalaşma, sahne ve beden dili, el ve kol hareketleri, göz teması, sesin etkili bir biçimde kullanılması gibi kapsamlı bir beden dili teknikleri sürecine dahil olacaksınız.

Karşınızdaki kişinin beden dilini çözmeye yardımcı olacak bu kurs empati kurma davranışının da gelişmesine olanak tanıyacaktır.

Beden dilinizi iyi kullanabilmenin en tabi yollarından biri de etkin konuşmadır. Bazı kurslarda beden dili kursunun yanı sıra etkin konuşma ve diksiyon dersleri de verilebilmektedir.

Beden dili nedir?

İletişimin jest, hareket ve mimiklere dökülmüş hali olarak tanımlanabilen beden dili, hepimizin günlük yaşamında kendini ifade etme tarzı olarak tanımlanabilmektedir. 

Beden dilinin doğru biçimde kullanımı hem karşı tarafa duygularınızı doğru bir biçimde yansıtabilmenize hem de karşınızdaki kişiye yönelik bir kanıya varabilmenizde büyük önem taşımaktadır. 

Özellikle iş hayatında özgüvenini hareketlerine yansıtabilmiş, duruşunun farkında olan ve beden dilini etkin bir biçimde kullanabilen çalışanlar firmaların tercih listelerinde öncelikli sıraya yerleşmektedir.

Beden dili kursu fiyatları

Beden dili kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek beden dili kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Beden dili neden önemlidir?

 • Beden dili iyi bir konuşmacı olabilmenizi ve insanlarla olan iletişiminizi güçlendirebilmenizi sağlar. Özellikle satış ve pazarlama bölümünde çalışacak kişilerin beden dili kursunda alacakları iyi bir eğitim kendilerini geliştirmeleri yolunda önemli bir adım niteliği taşır.
 •  
 • Beden dilinin iyi kullanılması kendinize duyduğunuz güveni arttırır, Türkçe’ye hakim olabilmenize imkan tanır.
   
 • Beden dilinin doğru kullanılması gerektiği yerlerde kendinizi ne kadar iyi geliştirdiğinizin de dolaylı yoldan anlatılmış hali olarak tanımlanabilmektedir.

Beden dilinin etkin kullanıldığı meslekler nelerdir?

Günümüzde hemen hemen her meslekte beden dilinin etkin kullanımı gerekli bir unsur haline gelmiştir. Bu meslekler arasında öncelikli olarak yer alan pazarlamacılar, insan kaynaklarında çalışan kişiler, sinema ve televizyon gibi görsel sanatlarda rol üstlenen oyuncular, psikologlar ve politikacılar beden dillerinin kullanımına her meslek grubu çalışanından daha çok dikkat eder.

 

Devamını oku

Ücretsiz Kayıt OlKVKK Bilgilendirme Telefon
Hemen Kayıt Olun!
Eğitim Danışmanlarımız Sizi En Kısa Sürede Arıyacaklar Eğitimle İlgili Detaylı Bilgiyi Alabileceksiniz.

Kayıt Ol
Bilgileriniz 3. Kişi Yada Kurumlar İle Paylaşılmaz İzinsiz Reklam Mesajı Gönderilmez.
Hemen Kayıt Olun!
Eğitim Danışmanlarımız Sizi En Kısa Sürede Arıyacaklar Eğitimle İlgili Detaylı Bilgiyi Alabileceksiniz.

Kayıt Ol
Bilgileriniz 3. Kişi Yada Kurumlar İle Paylaşılmaz İzinsiz Reklam Mesajı Gönderilmez.